PDA

Xem bản đầy đủ : Sát nhập Server  1. [Hải Vương] Báo Lỗi sát nhập mu ở đây
  2. [Hải Vương] Báo lỗi mất V.I.P khi sát nhập ở đây !
  3. [Hải Vương] Quy Trình sát nhập vào Hải Vương
  4. [Hải Vương] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ: Thế Giới
  5. [Hải Vương] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ: Quận 2
  6. [Hải Vương] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ: Medusa
  7. [Hải Vương] Link đăng ký sát nhập dành cho anh em: Thiên Mệnh