Đang giới hạn : 200 level = 200 điểm master
Các bạn cầy tới 200 level Master là tới hạn.Nhằm nâng cao giá trị cầy cuốc, mang bản sắc riêng tránh sự nhàm chán.
BQT sẽ quyết định nâng điểm...