Sự kiện : Đua Top Danh Vọng
(Thời gian từ : 0h00 ngày 21/11 đến hết 23:59 ngày 28/11)1. Nội dung:
- Đây là đua top All class. -> Top này là Top Tổng = Top Danh Vọng + Top Nạp Thẻ.
- 1...