em cũng không xóa được nhân vật, muốn tạo cho Acc 1 dàn cho đẹp và NV chính trong acc phải đứng ở giữa nên tạo 2 nhân vân vật phụ tên lung tung cả, giờ muốn xóa để đổi lại tên nhưng khong được. Kính...