Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thảo luận] Bản Ex6.9 của BQT có gì hót ?

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.