TOP 50 lúc 0h00 07/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 ZzElf 0 144 400 Hight Elf Hải Vương
2 BanChym 0 142 400 Lord Emperor Hải Vương
3 Seya 0 141 400 First Master Hải Vương
4 KieuAnh 0 140 278 First Master Hải Vương
5 XGame 0 139 400 Grand Master Hải Vương

View more latest threads same category: