TOP 50 lúc 0h00 03/10/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 GiaHanPQ 0 60 400 Hight Elf Thiên Vương
2 SpeeD 0 60 400 Lord Emperor Thiên Vương
3 S1mple 0 60 250 Soul Master Thiên Vương

View more latest threads same category: