OP 50 lúc 0h00 06/10/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 NgoKhong 0 139 400 Duel Master Thiên Vương
2 GiaHanPQ 0 137 400 Hight Elf Thiên Vương
3 SpeeD 0 137 388 Lord Emperor Thiên Vương
4 ThangNgao 0 133 400 First Master Thiên Vương

View more latest threads same category: