Vật phẩm
- Ngọc, cụm ngọc, đá quý

Cách chơi:

- Đến giờ công bố admin sẽ thông báo vị trí bán đồ = 1 zen ( Lorencia )
- Admin sẽ mở cửa hàng shop bán vật phẩm

Điều kiện
- Áp dụng toàn máy chủ game

Thời gian:
- Đang cập nhật

View more latest threads same category: