Nhằm hạn chế acc rác/ tránh lag game + lạm dụng game

BQT chính thức khóa tất cả các acc phụ thường xuyên ủy thác/ online trong game/
Các acc phụ này đều chịu hình thức khóa vĩnh viễn
Các bạn online acc phụ chứa đồ BQT ko cắm
Nhưng cắm acc cầy ngọc hay ủy thác = khóa tài khoản


LUẬT HIỆU LỰC TỪ 1/3/2019

Chi tiết : http://duphong.net/huongdan/


BQT Mu xin kính báo!


Được đăng bởi Administrator lúc 05-Mar-2019

View more latest threads same category: