20h15 Ngày 13/11 - Event ném box tại Noria server2
GM sẽ ném box rớt các vật phẩm quý : item vpoint / Cụm ngọc / Cánh cấp 2 / ...
Anh em có 10s để nhặt vật phẩm. Ai may mắn thì người đó nhặt được
BQT mu xin kính báo !

Server càng đông vui, anh em càng lôi ké o nhiều người, đồng nghĩa event sẽ tổ chức nhiều hơn!

View more latest threads same category: