Hiện nay do sql bị lỗi, nên BQT sẽ cài lại, dự kiến 12h đêm nay bảo trì,
Quá trình dự kiến 2 tiếng
Anh em thu xếp thời gian vào game nhé

View more latest threads same category: