-------------------------------- 𝐈𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞 --------------------------------
- 𝐒𝐮𝐛 𝟏: Sự kiện tử chiến Lorencia sẽ có lúc 10h - 15h - 20h:
Xuất hiện Boss sau : Selupan - Medusa - Erohim - Ảo ảnh Kundun
(𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐨̛́𝐭 đ𝐨̂̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚𝐨) ==> Sự kiện free 100%
- 𝐒𝐮𝐛 𝟐: Sự kiện Siêu boss thay cho tên gọi cũ là Map Event
Đi 4 tầng tìm boss : Xuất hiện Boss sau : Selupan - Medusa - Erohim - Ảo ảnh Kundun (𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐨̛́𝐭 đ𝐨̂̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚𝐨) ==> Trả phí 5000 Vipmoney / 1 lần
- 𝐒𝐮𝐛 𝟑: Dẹp loạn Dungeon - 21:15 hàng ngày Dungeon 3
Selupan - Medusa - Erohim - Kundun (𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐨̛́𝐭 đ𝐨̂̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚𝐨) ==> Sự kiện free 100%
- 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 :
+ 𝟏 % 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐞̣̂ train 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐞́𝐩 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝟐.𝟓 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑
+ 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐄𝐫𝐨𝐡𝐢𝐦 𝟏 % 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐞́𝐩 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝟐.𝟓 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑
Boss Kundun thì anh em vẫn Di Kalima / Sky Event nhé, không cho kundun vao nhằm tránh loãng đồ thần trong game. Mất giá trị đồ thần
-------------------------------- 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐈𝐝 ---------------------------------
- Update thêm tiện ích cho các phần nạp tiền / Reset
- Bỏ code tân thủ, update tính năng hỗ trợ tân thủ nhận đồ luôn ở web khỏi code củng mệt người

View more latest threads same category: