Thông Tin Alphatest

- Tặng 1000.000 Gcoin vào tài khoản
- Tặng ngay tân thủ tham gia test : 10 lần rs - 400 level - 65000 point - 2 tỷ Zen
- Đồ full bán shop trong game
- Sv 1 : bán đồ + 15
- Sv 2: Shop game khi open game, exp event open game
- Sv 3-4-5-6-7-8-9 : bán đồ Mới + 15


View more latest threads same category: