Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 4000 point - 400 level - 20 triệu zen Khi open game
Đây là mốc hỗ trợ khi tạo 1 nv mới ở giai đoạn open game
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: