TOP 50 lúc 0h00 31/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 MGNo1 0 60 328 Magic Gladiator Hải Vương
2 NgocQuynh 0 54 400 Muse Elf Hải Vương
3 DinhPY 0 54 231 DarkLord Hải Vương

View more latest threads same category: