TOP 50 lúc 0h00 03/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 xuanTdo 0 139 400 Duel Master Hải Vương
2 hihihee 0 136 400 Hight Elf Hải Vương
3 kikitttt 0 135 400 Blade Master Hải Vương
4 baodem 0 134 400 Grand Master Hải Vương
5 anLO Zko 0 134 400 Blade Master Hải Vương

View more latest threads same category: