PDA

Xem bản đầy đủ : Tính Năng WebSite  1. [Tính Năng] Thông tin reset, relife, tránh mất skill-master nhân vật .
  2. [Tính Năng] Ủy thác offline là gì,ủy thác như thế nào, ra sao?.
  3. [Tính Năng] Đưa chức năng làm nv 220 và nv cấp 3 vào website
  4. [Tính Năng] Cách sử dụng bùa tăng exp trên webshop
  5. [Tính Năng] Cập nhật tính năng thuê đồ trên web có thời hạn