Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Hướng Dẫn] Ra mắt tính năng hỗ trợ Reset cho Tân thủ mới

Thông điệp của bạn

Nhân vật Gồng Máu trong game là nhân vật nào ( Viết tắt 2 từ )